นอนหลับให้มากขึ้น

Thomas Edison โทมัส เอดิสัน 
พูดเรื่องการนอนหลับว่า " ไร้สาระ, นิสัยไม่ดี
ดูเหมือนว่าพวกเราหลายคนต่างยอมรับ
ประมาณ 30% ของคนอเมริกัน 
นอนน้อยกว่า 6  ชั่วโมงในแต่ละวัน
ตั้งแต่ Wall Street ถึง สำนักงานใน NFL
บรรษัทขนาดยักษ์ถึงธุรกิจขนาดเล็ก
ที่ใดก็ตามแต่ ที่คุณทำงานอยู่
เป็นเรื่องที่โชคดีที่คุณไม่ได้นอนหลับอย่างเพียงพอ 
ผลลัพธ์ทำให้การทำงานเป็นเรื่องทนทุกข์ทรมาน

ขอบคุณสำหรับบริษัทหลายแห่ง
ที่พยายามลดแนวโน้มเรื่องนี้
ด้วยนโยบายส่งเสริมการนอนหลับ 
แต่การจะทำให้มีการนอบหลับมากขึ้น
และแผนการออกกำลังกายที่ได้ผล
จะทำอย่างไร เกี่ยวกับตารางเวลาทำงาน
ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นได้อย่างไร

เรียบเรียงจาก
The Daily Idea from Harvard Business Review, November 13, 2013
You Need More SleepThomas Edison once declared sleep “an absurdity, a bad habit.” It seems that many of us agree: roughly 30% of American workers get by on less than six hours of sleep a day. From Wall Street to NFL offices, from big corporations to small businesses — wherever you work, there’s a good chance that you’re not getting enough sleep, and your work is suffering as a result. Thankfully, a lot of companies are trying to curb the trend with a variety of sleep-promoting policies. But it’s going to take more than naps and fitness plans to get the job done. How about more flexible work schedules?

ไม่มีความคิดเห็น: