ผู้สมัครงานมักหลีกเลี่ยงเรื่องน่ารังเกียจ

ผู้สมัครชอบที่จะเล่นบทบาทด้วยกลยุทธ์
ที่ปลอดภัยที่ในช่วงการสัมภาษณ์งาน 
คำตอบที่มักจะเป็นพวกอนุรักษ์นิยม
หลีกเลี่ยงการพูดอะไรที่ผิดปกติ
ให้ข้อมูลส่วนตัวที่น่าเชื่อถือ

แต่ในตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงนี้
ความเสี่ยงในเรื่องบางเรื่องที่น่ารังเกียจ
แม้ว่าจะไม่ใช่หนทางที่ึควรจะทำ
เมื่อการสมัครงานไม่ประสบความสำเร็จ
เพราะคณะกรรมการว่าจ้างพูดเกี่ยวกับ
เรื่องที่จำได้มากที่สุดเกี่ยวกับผู้สมัครงาน
ประสบการณ์และข้อมูลส่วนตัวมีความสำคัญ
แน่นอน แต่เกินพอดี ความประทับใจเป็นเรื่องท้ายสุด
บางทีผู้สมัครงานควรหยุดวิตกกังวัลกับการทำตนให้เหมาะสม
แต่เริ่มต้นและพยายามที่จะหาหนทาง
ที่จะแยกตัวตนตนเองออกจากกรอบการสมัครงานทั่ว ๆ ไป

เรียบเรียงจาก
The Daily Idea from Harvard Business Review,  November 15, 2013
Job Candidates Should Be Less Risk AverseCandidates like to employ a play-it-safe strategy during job interviews. They offer conservative answers. They avoid saying anything atypical. They let their credentials do the talking. But in this hyper-competitive market, a risk-averse approach may not be the way to go. When it comes down to it, hiring committees talk about what they remember most about a job candidate. Experience and credentials are important to them, of course. But so, too, are lasting impressions. So perhaps candidates should stop worrying about fitting in, and start trying to find ways to separate themselves from the pack.

ไม่มีความคิดเห็น: