ระบุงานที่มอบหมาย

หากคุณกำลังดิ้นรนหาเวลา
สำหรับงานที่สำคัญที่สุดของคุณ 
ให้คิดว่างานนี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง
ที่คุณสามารถมอบหมาย/
กำหนดให้กับผู้อื่นในทีมงานทำแทน
หรือมีบางโครงการหรือ
บางองค์ประกอบที่ควรมอบหมายงานเช่นกัน

งานที่คนอื่นทำได้โดยง่าย
แม้ว่าคุณจะสนุกกับงานเหล่านี้
และแทบอยากจะไม่ให้พวกเขาทำแทน
จะดีกว่านี้ถ้ามีการมอบหมายงานนั้น 

ในที่นี้หมายถึง การกำหนดงานประเภทหนึ่ง
ที่มีขนาดเล็กลงจากโครงการที่สำคัญ
เช่น มีบันทึกข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไข
โดยมอบหมายให้พนักงานใหม่
ที่มีความกระตือรือร้นที่จะก้าวเข้าไปรับมือแทน
เรื่องนี้จะช่วยให้คุณสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขา
และคุณรู้ดีว่า เขาต้องทำตามข้อกำหนดที่แจ้งไว้

งานที่ต้องผ่านการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์ 
การมอบหมาย/กำหนดงานให้พนักงานทำแทน
มีโอกาสสร้างความท้าทาย และทำเรื่องที่น่าสนใจ 
ตัวอย่างเช่น  ถ้าคุณได้ฝีกฝนสมาชิกทีมงานจนเป็นที่เชื่อถือได้
ในการเข้ารับมอบหมายงาน/ภาระกิจระหว่างหน่วยงาน
พนักงานมีโอกาสแสดงบทบาทด้านทักษะ 
และด้านความชำนาญงานด้านต่าง ๆ
ขณะเดียวกันได้เก็บเกี่ยวประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ ที่มองเห็นและจับต้องได้

The Management Tip of the Day from Harvard Business ReviewJuly 18, 2014

Identify Tasks To Delegate


If you are struggling to find time for your most important tasks, think about what you could assign to others on your team. There are certain projects or functions that you should be delegating, such as:
  • Jobs that others could easily do. Even if you enjoy some of these tasks and are reluctant to give them up, you’ll be better off delegating them. Maybe this means assigning one small task of an important project — like logging bugs and fixes — to a new employee who’s eager to advance. Handing this off frees up your time, motivates him, and lets you know whether he can follow through on assignments.
  • Jobs that require specific training or experience. Delegating assignments can give staff members interesting and challenging opportunities. For example, if you train a reliable team member to take over your role in an interdepartmental task force, the employee gets a chance to exercise her collaborative and technical skills while also gaining visibility.

ไม่มีความคิดเห็น: