ลองทดลองเทคนิคเปลี่ยนนิสัย

แม้ว่าจะมีแรงจูงใจมากมาย
แต่ที่สุดคนเรามักจผิดหวัง
เมื่อพยายามที่จะเปลี่ยนนิสัย  เช่น
ทำไมผมไม่สามารถบังคับตัวเอง
ไปออกกำลังกายก่อนไปทำงาน
หรือ ทำไมฉันไม่จบโครงการนี้เสีย
หรือ ทำไมพฤติกรรมการทำงานไม่เปลี่ยนแปลง
ถ้าคุณกำหนดไว้ชัดเจนด้วยกฎที่ยากและต้องรวดเร็ว
หรือ การตื่นนอนก่อนเวลา5.00 น.ทุกวัน
เพื่อไปเล่นกีฬาหรือหยุดรับโครงการใหญ่ในทุกวันศุกร์
แทนที่จะทดลองด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ 
เพื่อดูว่าอะไรจะเหมาะสมกับการทำงานของคุณ

ครั้งแรก เห็นความพยายามที่ไม่ได้ผล
คิดถึงเป้าหมายใหญ่ของคุณ
ทำไมกิจกรรมนี้สำคัญมากสำหรับคุณ
ในสถานที่ทำงานครั้งแรก

ตอนนี้ ระดมสมองเกี่ยวกับกลยุทธ์อื่น ๆ 
ถ้าคุณเกลียดสถานที่ออกกำลังกาย
หรือไม่ชอบการตื่นเช้า
ลองพิจารณาขับขี่จักรยานหลังเลิกงาน 
หรือออกกำลังกายที่บ้านก่อนนอน 
ถ้าคุณไม่ได้จัดการหยุดรับโครงการตลอดทั้งวัน
ลองหาเวลาสองวันครึ่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่

ทดสอบกลยุทธ์ต่าง ๆ ในแต่ละสัปดาห์ 
และมีคนช่วยตรวจสอบในระหว่างทำเรื่องนี้


The Management Tip of the Day from Harvard Business Review


July 21, 2014

Experiment with Habit-Changing Tactics


Even the most motivated people can get frustrated when trying to change habits. Why can't I force myself to go to the gym before work? Why do I keep putting off this project? Behavioral change won't work if you fixate on hard-and-fast rules — like waking up at 5 AM every day to hit the gym or blocking off every Friday for big projects. Instead, experiment with different tactics to see what will actually work for you.
  • First, see which efforts haven’t been working. Think about your larger goal. Why was this activity important to you in the first place?
  • Now brainstorm other tactics. If you hate the gym or aren't a morning person, consider taking a bike ride after work or exercising at home before bed. If you've never managed to block out an entire day for projects, try finding two half-days.
  • Test different tactics out each week, and have others check in on your progress.

ไม่มีความคิดเห็น: