กันยายนเริ่มโฆษณาวันคริสต์มาสเลย

คนที่เคร่งครัดกับประเพณีที่เก่าแก่ของคริสต์มาส
มักจะพร่ำบ่นและไม่พอใจกับการที่มีการโฆษณา
เสนอขายสินค้า/ส่วนลดสินค้าต่าง ๆ ในวันคริสต์มาส
ตั้งแต่เดือนกันยายนและตุลาคมแล้ว

บางคนบอกว่า เริ่มเร็วเกินไป
แต่ถ้าพูดแบบเปิดอกแล้ว
ถ้าเราไม่ใช่คนขี้เหนียวแล้ว

ในความเป็นจริงผลการศึกษาใหม่พบว่า
คนหนึ่งในสามพึงพอใจและเพลิดเพลิน
กับการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าวันคริสต์มาส
ขณะที่คนอีกหนึ่งในสามไม่สนใจเรื่องแบบนี้

การขยายระยะเวลา
เทศกาลจับจ่ายใช้สอย
ซื้อหาสินค้าในช่วงวันคริสต์มาส
จะช่วยร้านค้าปลีกได้มากขึ้น
เช่น ทำให้ความวุ่นวายน้อยลง
ยอดขายเพิ่มขึ้น
พนักงานทำงานน้อยลง
และลูกค้ามีความสุข

ดังนั้น
ทำไมจึงมีการเปลี่ยนแปลง


The Daily Idea from Harvard Business Review

September 26, 2014

We’re Not All Scrooges About Christmas Ads in September


There’s a tradition that seems as old as Christmas itself: complaining about the Christmas displays, ads, and deals that appear in September and October. “It’s too early,” we say. But, as it turns out, a lot of us aren’t the Scrooges that we think we are. In fact, according to a new study, a third of us look forward to and enjoy early Christmas marketing, while another third don’t care either way. And spreading out the Christmas season seems to be working for retailers, as well. It makes for less chaos, more sales, and happy customers. So why change?

ไม่มีความคิดเห็น: