ทำไมจึงมองข้ามรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน

พวกเราต่างตระหนักดีถึง
รายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันเพิ่มขึ้น
แต่ข้อมูลเพิ่มเติมที่ชี้ชัดว่า
เรื่องที่ทำให้เกิดปัญหา
มากกว่าข้อเท็จจริงก็คือ
CEO มีรายได้มากกว่า
400 เท่าของเลขานุการ

เรื่องแบบนี้คือ
ปัจจัยหนึ่งที่มองข้าม
ช่องว่างเงินเดือนพนักงานบริษัท
ระหว่างบริษัทที่ขี้เหนียว
กับบริษัทที่ใจกว้าง
ยิ่งถี่ห่างออกไปมาก

นั่นคือ คนทำงานบางคน
ได้รับเงินจำนวนมากกว่าเพื่อน ๆ
ที่ทำงานที่บริษัทอื่น ๆ
ทั้งที่มีตำแหน่งงาน/ประสบการณ์
แทบจะไม่แตกต่างกันมากนัก

โดยเฉพาะในธุรกิจอุตสาหกรรม
ทางการเงิน ประกันภัยและอสังหาริมทรัพย์
ต่างยินดีและเต็มใจที่จะจ่ายเงินมากขึ้น
สำหรับคนเก่งคนที่มีความสามารถพิเศษ
และคนที่โชคดีที่ได้ทำงานในบริษัทใจกว้างเหล่านี้
ต่างทิ้งห่างจากเพื่อน ๆ แบบมองไม่เห็นฝุ่น


The Daily Idea from Harvard Business Review

September 25, 2014

One Overlooked Reason Why Income Equality Is Growing


We’re all well aware that income inequality is increasing. But there’s more contributing to the issue than the fact that a CEO earns 400 times more than his or her secretary. Here’s one overlooked factor: the salary gap between stingy and generous companies is growing. That is, workers at some companies make a lot more money than their peers at other firms who have the same title and experience. Some companies — especially those in the finance, insurance, and real estate industries — are just willing and able to pay more for talent, and those who are lucky enough to work for these generous companies are leaving their peers in the dust.

ไม่มีความคิดเห็น: