อย่าให้อารมณ์คนอื่นมาหยุดการเจรจาต่อรอง

ก่อนที่คุณจะลงในสนามการเจรจาต่อรอง
ให้เรียงลำดับบุคคลหรือ
คนที่คุณกำลังพยายามจะเจรจาต่อรองด้วย
ว่าคุยยากหรือมักจะตอบโต้ตามสัญชาตญาณ

ตัวอย่างหนึ่งคือ คู่เจรจาที่มักใช้อารมณ์
ความขัดแย้งทำให้คนเรามีอารมณ์
แต่ไม่ควรทำให้คุณละทิ้งการเจรจาต่อรอง

เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นและระบุได้
คู่เจรจาควรได้รับอนุญาตให้ระบายออก
อารมณ์ร้อนมักจะค่อย ๆ ลดลง

ในบางคนและในบางวัฒนธรรม
จะมีการแสดงออกทางอารมณ์มากกว่าคนอื่น ๆ
และผู้เจรจาต่อรองบางคนใช้อารมณ์
เป็นกลยุทธ์ในการมีอิทธิพลเหนือคน

ให้รู้จักอารมณ์เหล่านี้
แต่อย่าให้เรื่องแบบนี้
หยุดยั้งคุณจากการเจรจาต่อรองThe Management Tip of the Day from Harvard Business Review

September 23, 2014

Don’t Let Others’ Emotions Stop You from Negotiating


Before you head into a negotiation, determine what sort of person or people you're trying to negotiate with. There are types of counterparties you should negotiate with – even if it seems counterintuitive and difficult. One example is an emotional counterparty. Conflict makes people emotional, but it shouldn't keep you from reaching a deal. Once the conflict is identified and addressed, and parties are allowed to vent, emotion usually dissipates. Some people and cultures are simply more expressive than others. And some negotiators use emotion strategically to influence you. Recognize the emotion, but don't let it stop you from negotiating.

ไม่มีความคิดเห็น: