มีหลายคนไม่อยากเป็นผู้จัดการ


CareerBuilder ได้สำรวจผู้คนนับพัน
เพื่อวัดความสนใจการเป็นผู้จัดการในอนาคต
มีมากกว่าหนี่งในสาม (34%) กล่าวว่า
พวกเขาไม่มีแรงบันดาลใจในเรื่องนี้
นี้เป็นปัญหาสำหรับบริษัทที่มีความจำเป็น
ในการเลื่อนตำแหน่งหรือสรรหาผู้บริหาร

ทำไมจึงมีการต่อต้าน
คำตอบอ้างถึงภาระงานปัจจุบัน
การศึกษายังไม่เพียงพอ
และความเปลี่ยนแปลงสมดุลชีวิตการทำงาน
เป็นสาเหตุความไม่เต็มใจรับตำแหน่ง

แน่นอน ไม่ใช่ทุกคนเหมาะสมกับตำแหน่งนี้
แต่บริษัทไม่จำต้องหมดหวังกับผู้นำรุ่นใหม่
กลุ่มคนที่เก่งกาจมักจะค่อนข้างวิตกจริต

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างกฎกติกาที่เหมาะสม
ในการพัฒนาภาวะผู้นำให้ดีขึ้น
(ให้ความเอาใจใส่ดูแลเรื่องการศึกษา)
และที่สำคัญ โดยให้เพิ่มเรื่องความยืดหยุ่นด้านแรงงาน
(เพื่อที่จะบรรเทาความหวาดวิตกเกี่ยวกับสมดุลชีวิตการทำงาน)The Daily Idea from Harvard Business Review

September 22, 2014

Not Many People Want to Be Managers Anymore


CareerBuilder surveyed thousands of workers to gauge their interest in becoming managers in the future. Just over a third (34%) said they had no such aspirations. This is a problem for companies that have a need for up-and-coming managers. Why the resistance? Respondents cited contentment in their current jobs, a lack of education, and a fear of altering their work-life balance as reasons for their reluctance. Not everyone should be on a management track, of course, but for companies in desperate need of new leaders, the shallow talent pool is a concern. That’s why they need to step up their game by providing better leadership development (that would take care of people’s education concerns), and — most importantly — by providing more flexibility to their workers (which will assuage some of the fears about work-life balance).

ไม่มีความคิดเห็น: