เปลี่ยนคำถามคำตอบที่น่าเบื่อในการประชุม

คำถามและคำตอบจำนวนมากล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า
ไม่ใช่ว่านักพูดทุกคนจะตั้งคำถามได้ดีได้เก่ง
และไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้
และไม่ใช่ว่าทุกคำถามจะมีคนส่วนมากเกี่ยวข้องด้วย 
แต่โชคดี  มีวิธีการทำให้การประชุมนี้ดีกว่า:

เปลี่ยนวิธีการตั้งคำถามและขอคำตอบ
ให้ผู้พูดตั้งคำถามกับผู้ฟัง
แล้วปล่อยให้พวกเขาพูดคุยกันเอง
เพื่อค้นหาคำตอบ/อภิปรายผล

ขอคำตอบ
ไม่ใช่เพียงแค่คำถาม
เชิญชวนทุกคนมาร่วมสังเกตการณ์

ให้มีคำถามเรื่องน่ารู้ของคนในกลุ่ม 
ขอให้คนคิดคำถามที่ดี 
ที่เกี่ยวข้องกับคนในกลุ่ม
ขอตัวอย่างคำถาม/คำตอบ

บอกเรื่องราวสุดท้ายหลังจากคำถามและคำตอบ
หยุดคำถามและคำตอบในเวลาอีกไม่กี่นาที
ก่อนสิ้นสุดการประชุมร่วมกัน
ด้วยการบอกตัวอย่างสุดท้าย
แม้ว่าจะล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าก็ตาม
แต่คุณก็ยังสามารถจบการประชุมด้วยความสนุกสนาน
แทนการจบการประชุมแบบคว้าน้ำเหลว


The Management Tip of the Day from Harvard Business Review


October 30, 2014

Turn Your Boring Q&A Session Around

A lot of Q&As fall flat. Not all speakers are good at handling questions, not everyone participates, and not all questions are relevant. Luckily, there are ways to make these sessions better:
  • Do an inverse Q&A. The speaker poses a question to the audience, letting people discuss it with their neighbors. 
  • Ask for reactions, not just questions. Invite people to share observations.
  • Have people vet questions in groups. Ask people to think of good, relevant questions in small groups. Then ask for some examples. 
  • Tell a final story after the Q&A. Stop the Q&A session a few minutes before the end to share one final example. That way, even if it falls flat, you can still end your session with a bang instead of a fizzle.

ไม่มีความคิดเห็น: