สมมุติว่าคุณจะเรียน MBA ลองตอบคำถามเหล่านี้

สมมุติว่าคุณจะไปเรียน MBA 
ลำดับแรก ให้ตัดสินใจก่อนว่า  มีความคาดหวังอย่างไรบ้าง
ที่สอดคล้องกับการจบ MBA  และต้องการจะทำต่อไป
เพราะหนึ่งในประโยชน์ของโปรแกรม MBA คือ
หนังสือรับรองที่ส่งสัญญาณให้กับตลาดแรงงาน

แต่สายงานหลายแห่งแน่นอนไม่จำเป็นต้องใช้คนจบ MBA
เพราะผู้บริหารระดับอาวุโสหลายคนที่มีบทบาททั่วไป
ในการบริหาร ที่ปรึกษา และการบริการทางการเงิน
ต่างไม่ได้จบ MBA หลายคนเช่นกัน

ดังนั้น อย่าคาดหวังหรือคิดว่าเป็นเรื่องที่จำเป็น
ในการบรรลุเป้าหมายที่จะไปเรียน MBA 
ให้ลองตั้งคำถามกับตนเองว่า

ตลาดประเภทไหนที่ฉันอยู่ตอนนี้
และตลาดประเภทไหนที่ควรค้นหาเพื่อเข้าสู่ตลาดนั้น

มีใครที่สนใจจะใช้บริการของฉันบ้าง
จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าฉันจบ MBA

ทำอย่างไรที่คนจบ MBAs จะเป็นที่รับรู้ในตลาดใดบ้าง
เรื่องใดบ้างที่ผู้คนเหมารวม (ทั้งด้านบวกและด้านลบ)
ที่ฉันอาจจะต้องเผชิญหน้ากับการจบ MBA

ชื่อเสียงของ MBA ที่ได้รับที่หวังไว้คืออะไร
สถาบันการศึกษาและศิษย์เก่าเหล่านั้น
มีบทบาทและช่วยเหลืออย่างไรบ้าง

ทางเลือกทางอื่นของฉันคืออะไร


The Management Tip of the Day from Harvard Business Review


November 04, 2014

Ask These Questions If You're Considering an MBA

If you're thinking about getting an MBA, first determine whether your expectations are aligned with what the degree will likely do for you. One benefit of MBA programs is that the credential sends a signal to the marketplace. But no career paths absolutely require an MBA – many senior people in general management roles, consulting, and financial services don't have one – so don't assume it will necessarily serve a meaningful purpose in your chosen field. Instead ask yourself:
  • What market am I in now? What markets might I seek to enter in the future?
  • Who's interested in my services? How might this change if I had an MBA?
  • How are MBAs perceived in these markets? What stereotypes (both positive and negative) might I face as an MBA?
  • What is the reputation of the MBA programs I'm considering? How are these schools and their alumni viewed within my desired markets?
  • What are my alternatives?

ไม่มีความคิดเห็น: