ใส่ใจทำงานจากที่บ้าน

การทำงานจากที่บ้านนอกสำนักงาน 
โดยไม่มีหัวหน้าระดับสูงดูแล

เป็นเรื่องของความ
สามารถท้าทาย
ให้กำหนด
ตารางเวลา
เป็น
โครงสร้างของวันและให้แรงจูงใจตนเอง

เริ่มต้นวันทำงานเหมือนทำงานในสำนักงานตื่นแต่เช้า 
แต่งตัวทำงานและนั่งลงทำงาน
พยายามหลีกเลี่ยงเรื่องที่รบกวนการทำงาน
มีขอบเขตที่ชัดเจนในชีวิตการทำงานที่ไม่เบลอ ๆ
ว่าอยู่ในชีวิตการทำงานหรือชีวิตที่บ้านตนเอง


ในทางกลับกัน
ให้กำหนดพื้นที่แยกต่างหากไว้ภายในบ้าน
พื้นที่การทำงานกับพื้นที่ของครอบครัว
ให้แน่ใจว่าคนรักคุณเข้าใจว่า
ถึงแม้
ว่าคุณกำลังอยู่ที่บ้านแต่คุณต้องการ
เวลาในการทำงานเหมือนอยู่ที่สำนักงาน


เรื่องนี้อาจนำไปสู่การทำงานแบบไม่มีเวลาพักแต่คุณต้องหยุดการทำงานเหมือนคนทั่วไป
ให้เวลาสมองพักฟื้นหลังจากส่งมอบงานแล้ว
ใช้เวลาปกติในการดื่มกาแฟ
และเข้าร่วม
ประชุมกับผู้ร่วมงาน ลูกค้า และเพื่อนที่ทำงาน
 เพื่อไม่ให้คุณรู้สึกแปลกแยกหรือโดดเดี่ยวจนเกินไป

The Management Tip of the Day from Harvard Business Review


December 15, 2014

Stay Focused When Working from Home

Working outside an office, without supervision, can be challenging. Set a schedule to give your day structure and keep you motivated. Start the day as you would if you worked in an office: Get up early, get dressed, and try to avoid distractions once you sit down to work. This requires setting clear boundaries so your work life doesn't blur into your home life, and vice versa. Set aside a separate space in your home for work, and make sure your loved ones understand that even though you're home, you are off limits during work hours. It may be tempting to work nonstop, but you need to take regular breaks. Give your brain time to recuperate after draining tasks. And schedule regular coffees and meetings with colleagues, clients, and work peers so you don't feel too isolated. 

ไม่มีความคิดเห็น: