มุ่งเน้นแก้ปัญหาไม่ใช่ที่นวัตกรรม

ตอนนี้ทุกคนต่างวิ่งเข้าใส่ในเรื่องนวัตกรรม
ซึ่งง่ายต่อการสูญเสียในเรื่องการมุ่งเน้นว่า
ทำไมเราจำเป็นต้องทำกับลูกค้าในครั้งแรกก่อน
นวัตกรรมไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายและเป็นเรื่องของนวัตกรรม
มันเป็นผลิตผลที่ตามมาในการแก้ไขปัญหาที่น่าสนใจและเรื่องสำคัญ

แทนที่จะพยายามสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
เพื่อที่จะตามบริษัทอื่น ๆ ให้ทัน
ให้เน้นความพยายามเรื่องการสร้างสรรค์
การประชุมค้นหาความต้องการของลูกค้า
ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมงานตั้งคำถาม
" มีอะไรเกิดขึ้นกับลูกค้าของเราหรือไม่
อะไรที่ทำให้พวกเขามีความสุข
อะไรที่พวกเขาไม่ตอบรับ/ตอบสนอง
มีวิธีการที่ดีกว่าในการบริการพวกเขาหรือไม่

นวัตกรรมที่ดีที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้น
เมื่อคนเรามีแรงบันดาลใจจากปัญหา
ถ้าคุณต้องการให้ทีมงานของคุณ
เริ่มต้นการสร้างนวัตกรรมอย่างแท้จริงให้มีผลผลิตออกมา
ให้เดินออกจากอาคารที่ทำงานและไปพูดคุยกับลูกค้า
ฟังเรื่องความท้าทาย/ความต้องการของพวกเขา
กลับมาพร้อมกับแนวคิดใหม่ ๆ ว่า
ทำอย่างไรจึงจะมีวิธีการช่วยเหลือพวกเขาได้
และชี้วัดว่าใครคนใดคนหนึ่งที่สามารถทำตาม
หรือทำให้เกิดผลลัพธ์ขึ้นมาได้The Management Tip of the Day from Harvard Business Review

January 16, 2014

Focus on Problem-Solving, Not Innovating

With everyone rushing to be innovative, it’s easy to lose focus on why we need it in the first place: customers. Innovation isn’t an end-goal in and of itself – it’s a byproduct of trying to solve interesting and important problems. Rather than trying to innovate in order to “keep up with other companies,” focus your innovation efforts on meeting customer needs. Encourage your team members to ask: “What’s going on with our customers? What are they happy about? What aren’t they responding to? How can we better serve them?” Great innovations happen when people are inspired by a problem. If you want your team to start producing truly innovative outcomes, get out of the building and go talk to your customers. Listen to their challenges. Come up with ideas about how you can help them, and then figure out which ones you can act on.

ไม่มีความคิดเห็น: