เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ จากบริษัทอื่น

ความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด
มักจะมาจากมุมมองข้ามขอบเขตเดิม ๆ 
ดังนั้น ถ้าคุณต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในปีนี้
ลองใช้เวลากับบริษัทอื่น ๆ ที่เก่งมาก
แม้แต่ คนที่ทำงานนอกแวดวงอุตสาหกรรมของคุณ 
เรียนรู้โดยตรงจากบริษัทอื่นจะเป็นประโยชน์มาก
แม้แต่เรื่องรอการใช้ประโยชน์จาการวิจัย
ที่กำลังหา
วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน 
การลงทุนออกไปดูงานบริษัทอื่น ๆ 
หรือเชิญชวนองค์กรอื่นมาเยี่ยมชมกิจการของคุณ 

เพราะเวลาที่คุณไปดูกิจกรรมบริษัทอื่น 
คุณจะมีโอกาสเรียนรู้วิธีการทำงานของที่อื่น
และวิธีการเผชิญหน้ากับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
จะเห็นการตั้งเป้าหมายของบริษัทอื่น 
การค้นหาวิธีการบรรลุผลและการวัดประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมพนักงานที่มาเยี่ยมชมจากบริษัทอื่น
สามารถช่วยสานสัมพันธ์กับพนักงาน
ที่อาจจะมาเป็นพนักงานของบริษัทในวันข้างหน้าได้
ให้พนักงานส่วนบริการด้านหน้าที่รับลูกค้า

ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์พร้อมกับ
ทักษะต่าง ๆด้านเครื่องมืออุปกรณ์ การสื่อสาร
นำเสนอผลการทำงานด้านต่าง ๆ
และแสดงผลงาน/เรื่องราวว่าบริษัทของคุณ
สามารถทำอะไรได้บ้าง
(เพื่อขอรับคำแนะนำติชมนำมาปรับปรุงพัฒนา)The Management Tip of the Day from Harvard Business Review


January 1, 2014

To Learn Something New, Spend Time with Other Companies

The most innovative ideas often come from crossing boundaries. So if you want to learn new things this year, try spending time at other smart companies – even those outside of your industry. Learning directly from other companies is a useful, underutilized form of research for finding ways to improve performance. Venture out to see other firms or invite another organization to visit yours. By taking the time to visit other companies, you’ll have the chance to see how other organizations do their work and approach problem-solving. You’ll see how peers set goals, find ways of achieving them, and measure performance. Encouraging visits from other companies can also help connect you to possible future employees. It lets the frontline staff serve as tour guides, thereby honing their communication and presentation skills. And it shows off what you can do.

 

ไม่มีความคิดเห็น: