ให้พนักงานพอใจทำเรื่องท้าท้าย

พนักงานไม่อยากใช้ทักษะแบบเดิม ๆ
แต่ต้องการทำงานในเรื่องท้าท้าย
ถ้าทีมงานต้องใช้เวลามากไปกับ
เรื่องการแก้ไขปัญหาของคนอื่น
หรือทำเรื่องอื่นมากขึ้น
แต่อธิบายเหตุผลไม่ได้
มีลักษณะงานเป็นเชิงลบ
น่าจะถึงเวลาแล้วที่ต้องหางาน
ที่ทำให้พนักงานเกิดความท้าทายอีก

ข้อสำคัญคือ
เป้าหมายคือเรื่องท้าทาย
ไม่ใช่เพื่อทำลายขวัญกำลังใจ
แต่เป็นการให้คำแนะนำตลอดเวลา

เพิ่มความยากลำบาก
ลองให้งานที่มีเดิมพันที่สูง
อยู่กับปัญหาที่สลับซับซ้อน
และทำงานหลายอย่างมากขึ้น
กับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก

เปลี่ยนให้เป็นมือใหม่หัดขับ
เชิญชวนให้ทำงานในโครงการใหม่
ที่พนักงานยังไม่มีทั้งความรู้และทักษะที่จำเป็น
จะเป็นการก้าวย่างออกจาก
สภาพแวดล้อมแบบเดิม ๆ ที่เคยชินมาก่อน
จะสร้างความภาคภูมิใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

ให้สาระสำคัญกับปัญหาใหม่
ด้วยการชี้นำเกี่ยวกับทักษะความรู้ที่พนักงานมีอยู่แล้ว
ในการเผชิญหน้ากับปัญหาเรื่องใหม่ ๆThe Management Tip of the Day from Harvard Business Review

February 3, 2015

Assign New Challenges to Keep Your Employees Satisfied

Employees don't just want their skills used, they want them stretched. If your team members are spending a lot of time fixing other peoples' problems or have become increasingly, but inexplicably, negative, it might be time to make them feel challenged again. Just remember, the goal is to stretch them, not break them, so offer guidance along the way.
Increase the difficulty. Try giving them higher-stakes work that addresses more complex problems and a more diverse set of stakeholders.
Turn them into rookies. Invite people to tackle projects in which they don't have the full knowledge and skills required. Their comfort zones will expand, and they'll take pride in mastering new things.
Pivot them to a new problem. Have people point their existing expertise at new problems.

ไม่มีความคิดเห็น: