ตรวจสอบความฉลาดในอารมณ์บ้าง

ความฉลาดทางอารมณ์จะมีมากหรือน้อยขึ้นกับ
การให้เวลาที่มากพอพร้อมกับความมุ่งมั่นและวินัย
แต่คนส่วนใหญ่ที่ต้องการพัฒนามักจะคิดว่าสายเกินไปแล้ว
ดังนั้น นี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่า
คุณจำต้องทำงานด้วยความฉลาดทางอารมณ์:

คุณรู้สึกว่าวุ่นและผิดหวัง เมื่อคุณคิดว่าคนอื่นทำไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ได้เร็วพอ

คุณรู้สึกประหลาดใจที่คนอื่นมีความเห็นไวต่อข้อคิดเห็นหรือเรื่องตลกของคุณ
และคุณคิดว่า พวกเขากำลังแสแสร้งเกินจริง

คุณคิดว่าชอบในเรื่องการทำงานมากเกินไป

คุณให้น้ำหนักกับความคิดเห็นในเบื้องต้นและให้ท้าย/อยู่เบื้องหลัง แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

คุณครอบงำคนอื่นและคาดหวังไว้สูงว่าจะทำเหมือนกับคุณ

คุณกล่าวโทษอย่างมากกับคนอื่นในเรื่องการทำงานของทีมงาน

คุณคิดว่าน่ารำคาญเมื่อคนอื่นคาดหวังว่าคุณจะรู้ว่าพวกเขาคิด/รู้สึกอย่างไรThe Management Tip of the Day from Harvard Business Review

April 1, 2015

Keep Checking In on Your Emotional Intelligence

Emotional intelligence can be strengthened over time with commitment and discipline. But those who most need to develop it often realize that too late. So here are some telltale signs that you need to work on your emotional intelligence:
You get impatient and frustrated when you think that others don’t get to the point soon enough.
You’re surprised when others are sensitive to your comments or jokes, and you think they’re overreacting.
You think being liked at work is overrated.
You weigh in early with your opinions and stand behind them no matter what.
You hold others to the same high expectations you hold for yourself.
You find others are to blame for most of the issues on your team.
You find it annoying when others expect you to know how they feel.

    ไม่มีความคิดเห็น: