ต้อนรับสมาชิกใหม่

เมื่อต้องนำสมาชิกใหม่เข้ามาในทีม
จะต้องมีความรอบคอบและตั้งใจรวมเข้าเป็นพวกเดียวกัน
มิฉะนั้นสมาชิกที่มาใหม่จะรู้สึกแปลกแยก 
หรือจำกัดตนเองจากคนอื่น ๆ 

วิธีการที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกสบายอกสบายใจมากขึ้น


การจัดเตรียมกลุ่มสำหรับสมาชิกผู้มาใหม่ 
หารือกันล่วงหน้าทำไมจึงมีให้คุณค่ากับคนใหม่
ที่มีมุมมองและทักษะที่แตกต่างกัน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบทบาทของสมาชิกใหม่
เป็นเรื่องราวที่ชัดเจนสำหรับทุกคน

ให้สมาชิกมาใหม่มีพี่เลี้ยง
การให้คนที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยง
จะช่วยการปรับตัวสมาชิกใหม่
ให้เข้ากับทีมงานได้อย่างรวดเร็ว
และเข้าใจกระบวนการทำงานตามลำดับได้ดีขึ้น

แนะนำเรื่องที่มีความหมาย
สมาชิกในทีมมักจะรู้จักกันอยุ่แล้ว
ในเรื่อง
ทักษะ ความสนใจ และพฤติกรรม
แต่การมีเป้าหมายแนะนำและส่งเสริม
ให้มีการแบ่งปันข้อมูลกับสมาชิกใหม่
จะช่วยทุกคนสานสัมพันธ์ได้ใกล้ชิดมากขึ้น


The Management Tip of the Day from Harvard Business Review

April 6, 2015

A Better Way to Welcome New Team Members

When you bring on new team members, it’s important to carefully and deliberately integrate them into the group. Otherwise, newcomers can feel isolated or become marginalized. Make everyone feel more comfortable by: 
  • Preparing your group for new arrivals. Discuss in advance why it’s valuable to include people with different perspectives and skills. Make sure that the new members’ roles are clear to everyone.
  • Matching newcomers with seasoned mentors. When new hires have an experienced person to turn to it helps them acclimate to the team more quickly and better understand the workflow. 
  • Making meaningful introductions. Existing team members may already know one another’s skills, interests, and styles, but making purposeful introductions and encouraging the sharing of that information with new members can help everyone bond.

ไม่มีความคิดเห็น: