ถึงเวลาแล้วที่จะฆ่าโครงการผีดิบดูดเลือด

โครงการผีดิบดูดเลือด(ซอมบี้)คือโครงการที่ล้มเหลว
ไม่เป็นไปตามคำมั่นสัญญาหรือกลับไปกลับมา
สิ้นเปลืองดูดกลืนทรัพยากรไปเรื่อย ๆ ไม่จบไม่สิ้น

โครงการแบบนี้มักเกิดขึ้นจากการใช้อารมณ์ความรู้สึก
และคนทำงานมักจะใช้วาทะกรรม/ความรู้ตอบโต้
เมื่อโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้

ควรทำให้ทีมงานมีการทบทวนเรื่องนี้ด้วยเหตุด้วยผล
ให้ทำเรื่องงานนี้มีความชัดเจนและมีแนวทางที่ต้องการ
หรือฆ่าโครงการนี้ทิ้งไปเลย

ด้วยการพิจารณาตอบคำถามเหล่านี้:
มีตลาดจริงหรือไม่ จำเป็นจริง ๆ หรือไม่
เราสามารถให้ลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่งหรือไม่
สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์/เป้าหมายทางการเงินหรือไม่

ถ้ายังเป็นเรื่องยากที่จะทำการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
แนะนำให้นำบุคคลที่สาม/คนภายนอกโครงการผีดิบดูดเลือด
เช่น คนจากฝ่ายอื่น หรือ แม้แต่คนภายนอกบริษัท
มาให้น้ำหนัก/เปรียบเทียบโครงการผีดิบ

การช่วยทำให้คนภายใน
ยอมรับข้อสรุปของโครงการ
โดยเน้นย้ำเรื่องที่เรียนรู้ไปพร้อมกัน
แล้วลงมือระงับโครงการผีดิบดูดเลือดไปเลย
หลังจากมองเห็นภาพรวมหลังการเรียนรู้
แล้วสร้างฐานข้อมูล/องค์ความรู้
เพื่อจัดเก็บไว้ในองค์การและแบ่งปันภายในThe Management Tip of the Day from Harvard Business Review

May 25, 2015

Know When It’s Time to Kill a Project

Zombie projects are the ones that fail to fulfill their promise and yet keep shuffling along, sucking up resources. They happen because shutting a project down can be very emotional, and people often struggle to acknowledge when something just doesn’t work. To make people view the process more rationally, create clear and simple guidelines for when to continue — or kill — a project. Consider these questions: Is there a real market need? Can we fulfill that need better than competitors? Can we meet our financial objectives? If it’s still hard to make a final decision, bring in objective outsiders, such as someone from a different division or even outside the company, to weigh in. You can also help people accept a project’s conclusion by emphasizing what was learned along the way. Hold action-after reviews to capture lessons learned, and create a database to store and share them.

ไม่มีความคิดเห็น: