จ่ายน้อยกำไรมาก

โดยใช้เว็บไซต์เช่น Amazon และ Ebay บริษัทขนาดเล็กก็สามารถขายสินค้าทั่วโลก 
ในอดีตแทบทำไม่ได้เลยเป็นเรืืองเฉพาะบริษัทที่มีขนาดใหญ่และยอดขายมาก
และในตอนนี้เพิ่มเติมด้วยบริการที่มีข้อจำกัเช่น Facebook และ Twitter 
สำหรับการตลาดเพื่อในเครือข่ายสังคม ขั้นตอนและวิธีการชำระเงิน
คนตัวจิ๊บจ้อยแต่สามารถทำให้ยักษ์ใหญ่ต้องวิ่งตาม(เพื่อทำเงินแบบเดียวกัน)
ตัวอย่างเช่น Warby Parker บริษัทแว่นตาอินเทรนด์ 
ด้วยความฉลาดในการใช้สื่อเครือข่ายสังคมส่งเสริมการขาย 
และการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ลูกค้า ทำให้ร้านเล็กเจ้านี้
มีการแกะสลักโพรง(ที่ยืนในตลาด)สร้างผลกำไรสำหรับตนเอง
และสร้างความสำเร็จงดงามด้วยการมีพนักงานเพียง 24-36 คน

เรียบเรียงจาก
The Daily Idea from Harvard Business Review,October 03, 2013
It Pays to Be Small With the help of sites such as Amazon and Ebay, small companies are able to sell their goods worldwide, which is something only companies with a lot more size and scale could do in the past. And, now, with even more services at their disposal — Facebook and Twitter for social marketing, Stripe and Square for payment processing — the little guy can even give Goliath a run for his money. Take Warby Parker, the trendy eyeglasses company. With its clever social-media campaigns, and its use of customer analytics software, the “small shop” has carved out a profitable niche for itself — and it’s succeeding with only a couple dozen employees.

ไม่มีความคิดเห็น: