ระบบราชการไม่ได้เลวร้าย

ระบบราชการ - มักจะเป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบาย
สิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับบริษัทขนาดใหญ่ 
เทปสีแดง นโยบายที่เข้มงวด  
และความเย็นชา/เป็นขั้นเป็นตอนในการทำงาน
ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดสร้างความวุ่นวาย/มั่ว
ให้กับพนักงานและลูกค้าเหมือนกันหมด

แต่บางครั้งความโกรธของคนเราผิดที่ผิดทาง
ระบบราชการโดยภาพรวมทั้งหมดแล้ว
เป็นหนทางเดียวในการสร้างมาตรฐาน
กระบวนการทำงานและนโยบาย 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี (และเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง)

แต่สาเหตุของปัญหาไม่ใช่ระบบราชการ
แต่เป็นเรื่องการขาดความรับผิดชอบต่อระบบ
ตัวอย่างเช่น ความล่าช้าในการจ่ายเงิน
ทำให้คนเราไม่พอใจหรือเดือดร้อน
ดังนั้น บางทีเราควรจะหยุดพูดเกี่ยวกับ
ระบบราชการในแง่เลวร้าย

เรียบเรียงจาก 

The Daily Idea from Harvard Business Review, October 24, 2013
Bureaucracy’s Not Such a Bad Thing
Bureaucracy — it’s the word we use to describe what’s bad about big companies: the red tape, the draconian policies, and the glacial pace, all of which can be frustrating for employees and customers alike. But sometimes our anger is misplaced. Bureaucracy, after all, is merely a way to standardize procedures and policies — which is arguably a good (and completely necessary) thing. So the real culprit isn’t bureaucracy itself, but rather a lack of accountability in the system — for example, a delay in payment that really makes our blood boil. So maybe we should stop giving bureaucracy such a bad name?

ไม่มีความคิดเห็น: