ผู้บริหารระดับอาวุโสต้องใช้เวลาประชุมมากสุด

เวลาประชุมที่หลากหลายของผู้บริหาร
คือ ประเด็นหลักใหญ่ของการใช้ทรัพยากร
ยิ่งในประเด็นที่มีต้นทุนไม่คุ้มค่า
ช่น การปรับปรุง หรืองานนำเสนอ
มักจะเป็นเรื่องที่เสียเวลาอันมีค่า
แต่การประชุมระหว่างผู้นำระดับสูง
ควรจะจัดการกับปัญหาที่สำคัญที่สุดขององค์กร
ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงระดับใด
หรือเพียงแค่การประชุมกับผู้จัดการ เพื่อน 
ให้พยายามที่จะมีประเด็นหลักในการประชุม

ข้อเท็จจริงพื้นฐาน ไม่ใช่ส่วนเพิ่ม
เริ่มต้นจากศูนย์ไปถึงจำนวนความสำคัญที่เกี่ยวข้อง
นี่คือ  การตัดสินใจที่ $ 5,000 หรือ$ 5,000,000  ?  
ถ้าตัวเลขศูนย์ไม่มากพอ  การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์จะทำไม่ได้
และเสียเวลาในการประชุม

ภาวะผู้นำในอนาคต
ผู้นำคนปัจจุบันต้องมีส่วนร่วม
ในการยกระดับ/พัฒนาองค์กรให้เติบโต
แผนพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง
และรวมถึงการเป็นผู้นำที่ให้คำมั่นสัญญา
ในเรื่องการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
เพื่อส่งเสริม/ยกระดับการตัดสินใจในระดับสูง

เรื่องที่อภิปรายถกเถียงกันไม่ได้

เพราะเกี่ยวข้องกับศักยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ
สไตล์ภาวะผู้นำของ CEO
หรือความขัดแย้งระหว่างกันในทีมงานอาวุโส
ข้อสำคัญคือการถกเถียงอภิปราย
ไม่สามารถนำองค์กรกลัีบมาเหมือนเดิมได้อีก
การเจาะตรงประเด็นหัวข้อที่ยากลำบากเหล่านี้
เป็นวิธีที่พิสูจน์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

เรียบเรียงจาก
Management Tip of the Day: Maximize Time When Meeting with Senior Leaders
November 01, 2013, Harvard Business Review

A meeting of multiple time-starved executives is a massive commitment of resources. Focusing on low-stakes issues, like updates or presentations, often wastes valuable time. Instead, meetings among senior leaders should tackle the organization’s most critical issues. Whether you’re a top executive or just meeting with fellow managers, try to concentrate on:
Fundamentals, not incrementals. Measure importance by the number of zeros involved: Is this a $5,000 decision or a $5,000,000 decision? If there aren’t enough zeros, the decision isn’t strategic enough to absorb time.
Future leadership. Current leadership must engage the organization’s up-and-comers to grow the company. Develop succession plans and include promising leaders in strategic discussions to foster their high-level decision-making.
Undiscussables. Whether it concerns a division’s performance, the CEO’s leadership style, or a conflict among the senior team, important topics not being discussed can hold your organization back. Broaching these tough topics is a proven way to improve performance.

ไม่มีความคิดเห็น: