นุ่มนวลหรือแข็งกร้าว

ผู้นำมักจะใช้การนำองค์กรด้วยหนึ่งในสองวิธี
" ผู้ขับเคลื่อน " ดีกับการสร้างมาตรฐานที่สูง
ทำให้ืทุกคนมุ่งเน้นไปที่เป้าหมา
ยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
" ผู้ปรับปรุง " ทำหน้าที่แบบตรงกันข้าม 
เป็นแบบอย่างให้ความคิดเห็นอย่างจริงใจ
ในทางที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคน
และรักษาความไว้วางใจ  
ทั้งสองวิธีการต่างมีดีมีคุณค่าในตัวมันเอง
เพียงพอที่จะเพิ่มความผูกพันของพนักงาน
แต่คิดในแง่ของ " และ " แทน " หรือ " 

คุณสามารถเรียกร้องการบริหารจัดการที่ดีจากพนักงาน 
แต่ยังต้องมีเห็นน้ำใจที่ไว้วางใจและการทำงานร่วมกัน 
หากคุณพิจารณาตนเองเป็น ผู้ขับเคลื่อน
ก็ไม่ต้องวิตกกังวลในการเป็นคนนุ่มนวลในบางครั้ง
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการตั้งค่าเป้าหมายที่ท้าทาย
ทุกคนต่างรับทราบเพียงแค่ว่า มันยาก
และอาจจะตกอยู่กับทีมงาน
การหยิบยื่นว่าจะให้ความช่วยเหลือเมือทีมจำเป็น

นทางกลับกัน ถ้าเพิ่มการลองตั้งค่าเป้าหมาย
ที่เรียกร้องด้วยคำพูดตามปกติของคุณ ด้วยการให้กำลังใจ 
ทั้งสองวิธีจะต้องใช้ด้วยพลังแรงกายแรงใจเท่ากันเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม


Management Tip of the Day: Should You Be Nice or Tough?
Harvard Business Review, November 06, 2013

Leaders often take one of two approaches: “Drivers” are good at establishing high standards, keeping people focused on goals, and continually improving. “Enhancers,” by contrast, act as role models, giving honest feedback in a helpful way, developing people, and maintaining trust. Neither approach on its own is sufficient to increase employee engagement. Instead, think in terms of “and” instead of “or.” You can demand a great deal from employees, but also be seen as considerate, trusting, and collaborative. If you consider yourself a driver, don’t be afraid to be the “nice guy” sometimes. For example, when setting a challenging target, acknowledge just how hard it might be on your team and offer to help if they need it. On the other hand, if you’re an enhancer, try setting demanding goals with your usual words of encouragement. Both approaches need to be used with equal force to maximize engagement.

 

ไม่มีความคิดเห็น: