วงจรปิดเพื่อนที่ดีของร้านอาหาร

โดยทั่วไปแล้วร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรต่ำ
เพราะการขโมยของจากพนักงาน/ลูกจ้าง
ซึ่งทำให้ต้นทุนอุตสาหกรรมนี้สูงถึง 200 พันล้านเหรียญสหรัฐ/ปี 
เรื่องนี้เป็นหัวข้อใหญ่ของธุรกิจ
ดังนั้นร้านอาหารหลายแห่งจึงหันไปพึ่งพาระบบวงจรปิด
ในการติดตั้งซอฟแวร์ระบบคอมพิวเตอร์ของร้านอาหาร
เพื่อติดตามและวิเคราะห์ธุรกรรมทั้งหมดที่เป็นธงสีแดง(มีปัญหา)

การใช้งานระบบวงจรปิดในการตรวจสอบไม่ใช่ของฟรี
แน่นอนความขัดแย้งมีแน่นอน
แต่ก็ยากที่จะโต้เถียงกับผลลัพธ์ที่ได้
เพราะการโจรกรรมในร้านอาหารได้ลดลงถึง 25 เหรียญสหรัฐ/สัปดาห์

รายได้ที่เพิ่มขึ้นถึง 2,475 เหรียญสหรัฐ

เหตุผล หรือ ทำไม?  
เพราะการขโมยไม่มีโอกาสแบบง่าย ๆ อีกต่อไปแล้ว
พนักงาน/ลูกจ้างต่างมีแรงจูงใจที่จะเร่งรีบทำงานมากขึ้น
และดูแลลูกค้าให้ดีขึ้นกว่าเดิม
เป็นผลให้จำนวนเปอร์เซนต์ของทิปเพิ่มขึ้น
ทุกฝ่ายต่าง win/win

เรียบเรียงจาก
The Daily Idea from Harvard Business Review, October 25, 2013
Big Brother is a Restaurant’s Best FriendSince restaurants are low-margin businesses, theft by employees — which can cost the industry up to $200 billion a year — is a huge deal. So, many restaurants have turned to Big Brother for help, installing software in their computer systems that tracks and analyzes all transactions for red flags. The use of monitoring hasn’t been free of controversy, of course. But it’s hard to argue with the results. Although theft per restaurant has only decreased by $25 per week, revenues have increased by $2,475. Why? With theft no longer a viable option, staff are incentivized to hustle more, and take better care of customers. And as a result, tip percentage has gone up, too. Everybody wins.

ไม่มีความคิดเห็น: