ให้เงินเลยดีกว่าคำพูดที่สวยหรู

ผู้ประกอบการ มักจะเป็นคำพูดสวยหรู
ของนักการเมืองและผู้กำหนดนโยบายการเมือง 
ชอบใช้ในการกล่าวกล่าวสุนทรพจน์
ทำข้อเสนอและบันทึกช่วยจำต่าง ๆ

แต่ผู้เริ่มต้นประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก
กล่าวว่าพวกเขาทั้งหลายคือ
กุญแจสำคัญในการเจริญเติบโตและการสร้างงาน
เรื่องนี้พวกเขาจะไม่ได้โกหก 
แต่สิ่งที่พวกเขาหมายถึงจริง ๆ 
คือการนำเงินมาใส่ปากของพวกเขา(แทนที่ดีแต่พูด)
เพราะพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขากำลัง
พยายามที่จะสร้างกิจการที่มีรายได้
ด้านนอกของ Silicon Valley, New York, Boston
การให้กำลังใจพวกเขาไม่ใช่การเป็นสะกัดกั้น
แรงจูงใจ ทุน ที่พักอาศัย ประกันสุขภาพ
ช่องว่างด้านเงินทุน สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
แล้วแต่จะเรียกในชื่อต่าง  หรือทั้งหมด
บรรดาสิ่งเหล่านี้จะมีส่วนช่วยสายป่านระยะยาว
ในการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการส่วนท้องถิ่น
ให้มีส่วนประสบความสำเร็จ

เรียบเรียงจาก
The Daily Idea from Harvard Business Review, November 01, 2013

Entrepreneurially-Minded Politicians Should Put Their Money Where Their Mouths Are

Entrepreneurship. It’s a buzz word that pols and policymakers love to use in speeches, proposals, and memos. Startups and small businesses, they say, are the key to growth and job creation. And they aren’t lying. But if they really mean what they say, they should put their money where their mouths are. Entrepreneurs need help — especially if they’re trying to make bread outside of Silicon Valley, New York, or Boston — and encouragement isn’t going to cut it. Incentives, fellowships, residencies, healthcare, gap funds, tax breaks, you name it — any (or all) of these things would go a long way toward increasing a local entrepreneur’s odds of success.

ไม่มีความคิดเห็น: