ช้าลงสักนิด

นักวิ่งระยะไกลจะรู้จักกำลัง/ระยะการวิ่งของตนเอง
พวกเขาจะไม่วิ่งนอกเหนือกำลัง/ระยะการวิ่ง
พวกเขาจะประหยัดพลังงาน/พลังกายของตนเอง
ถ้ามีแรงงานที่มีความรู้ที่ได้รับโอกาส
ที่จะใช้กลยุทธ์เดียวกันกับนักวิ่งระยะไกล
รวมทั้งครอบครัวรุ่นใหม่และสถาบันการศึกษา 

หนึ่งในสามของผู้ตอบรายงานจากประสบการณ์ว่า
พบอาการของโรคที่ต้องทำงานอย่างเรื้อรัง
ต้องใช้เวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก
มีแรงกดดันตลอดเวลาในการทำงาน
และมีโครงการจำนวนมากอยู่บนแผ่นหลังของทุกคน 
บริษัทต้องดูแลเอาใจใส่ในเรื่องนี้
แน่นอนงานหนักเป็นสิ่งจำเป็น 
แต่ถ้าผู้ปฏิบัติงานต้องวิ่ง/ทำงานตลอดเวลา
งานคงไม่มีวันที่จะเสร็จสิ้น 
ในที่สุดพวกเขาจะล้มลงหรือล้มเหลวเสียมากกว่า

เรียบเรียงจาก
The Daily Idea from Harvard Business Review, October 18, 2013
Slow Down
Distance runners know how to pace themselves. They don’t sprint out of the blocks; they conserve their energy. If only knowledge workers were given the opportunity to use the same strategy. According to a new Families and Work Institute study, one third of respondents reported experiencing the symptoms of chronic work — extreme demands on their time, the pressure to be “connected” at all times, and too many projects on everyone’s plates. Companies need to take notice. Sure, hard work is essential, but if workers are in a constant sprint to the finish, they’ll never make it. Instead, they’ll keel over.

ไม่มีความคิดเห็น: