อยากเป็นคนเด็ดขาด

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่มักเป็นคนเด็ดขาด 
พวกเขามักจะมีข้อเรียกร้องที่น่ากลัว
แล้วยังจี้ตามติดงานอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ
แน่นอนคนงานส่วนมากต่างตกอยูในวังวนไม่กล้าตัดสินใจ

อะไรคือสาเหตุ ที่ทำให้คนเราส่วนมากมีการตัดสินใจที่ต่างกัน
โดยทั่วไปแลัว แทบไม่แตกต่างกันมาก
งานวิจัยได้แสดงให้ทุกคนต่างมีประสบการณ์
ร่องรอยของการไม่กล้าตัดสินใจ การพูด การอนุญาต 
หรือการควบคุมตนเองต่ำ เมื่อต้องใคร่ครวญและตัดสินใจ
ไม่มีทางหลีกเลี่ยงหรือหนีพ้นจากเรื่องนี้

แต่คนที่เด็ดขาดจะไม่ยอมให้ความรู้สึกเชิงลบ
มีอิทธิพลในใจหรือมาเหนี่ยวรั้ง
เมื่อพวกเขาตัดสินใจแล้ว จะเริ่มขั้นตอนการดำเนินการตามนั้น
พวกเขาเริ่มรู้สึกมั่นใจในความสามารถและควบคุม
ข่าวดีก็คือ คนเราสามารถฝึกสมองของเรา
ให้คิดวิธีแบบนี้ได้ เหมือนการกัดลูกปืน กล้ำกลืนทำในเรื่องแบบนี้

เรียบเรียงจาก
The Daily Idea from Harvard Business Review,October 07, 2013
Want to Be More Decisive? Great leaders are decisive. They make tough calls, and they have the spine to follow through. Yet, the rest of us seem to get stuck in cycles of indecisiveness. So what sets our more decisive-minded colleagues apart from us? Not much, really. Research has shown that everyone experiences traces of indecisiveness — say, pessimism, or a low sense of control — when contemplating a decision. There’s no avoiding it. But decisive people don’t let these negative feelings hold them back. Once they make a decision, and begin the steps to execute it, they start to feel confident, capable, and in control. The good news is we can all train our brains to think this way. We just have to be willing to bite the bullet. Gulp.

ไม่มีความคิดเห็น: