ทำไมต้องขอคำแนะนำจากเจ้านาย

เมื่อคุณกำลังจัดการกับความขัดแย้ง
(เช่น ข้อพิพาทกับผู้ขายเกี่ยวกับรายการสินค้า
หรือไม่เห็นด้วยกับเพื่อนร่วมงาน)

บางครั้งวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อบรรเทาปัญหา
คือการถามคนอื่น ๆ เพื่อขอคำแนะนำ
การขอคำแนะนำมีประโยชน์หลายอย่าง
ติดอาวุธกับข้อมูลใหม่ ทำให้มีการร่วมมือมากขึ้น
ช่วยให้เห็นสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองของคุณ 
และยังสามารถเปลี่ยนผู้อื่นเป็นแชมป์สำหรับสาเหตุนี้

ลองพิจารณาเรื่องนี้
ผลการศึกษาล่าสุดพบว่า
พนักงานที่ขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา
มักจะได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนเป็นสองเท่า
สุภาษิตเก่าเป็นจริง
คุณจับแมลงด้วยน้ำผึ้งได้มากกว่า
จับแมลงด้วยน้ำส้มสายชู


The Daily Idea from Harvard Business Review


  
July 10, 2014

Why You Should Ask Your Boss for Advice


When you’re dealing with a conflict (for example, a dispute with a vendor over a bill, or a disagreement with a coworker), sometimes the best way to mitigate the problem is to ask the other person for his or her advice. Soliciting advice has several benefits: it arms you with new information; it makes you appear more cooperative; it helps others see things from your perspective; and it can even turn the other person into a champion for your cause. Consider this: In a recent study, employees who asked their bosses for advice were almost twice as likely to be promoted. The old adage is true: you catch more flies with honey than you do with vinegar.

ไม่มีความคิดเห็น: