เนื้อหาคือสิ่งที่ผู้สนับสนุนรายการต้องการ

ยังมียักษ์ใหญ่ในวงจรตลาดมากพอ ๆ กับแบรนด์ในตลา
ที่ต่างเผยแพร่เนื้อหาต่าง ๆ ของผู้สนับสนุนมากขึ้น
ทั้งบนเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร 
เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา 
นั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องการเหมือนกัน 
เช่นเดียวกันกับพวกเรายังต้องการจากผู้โฆษณา 
เพื่อให้ทันต่อแนวโน้ม ธุรกิจบางยี่ห้อ เช่น
กระทิงแดงยังรุกล้ำเข้าไปแทนสื่อมวลชน
แบบดั้งเดิมที่รายงานผล ด้วยการสร้างเนื้อหา

ทำไมเนื้อหาจึงจะมีผู้สนับสนุนทั้งหมด
ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ดูเหมือนว่าการเห็นกิจกรรมต่าง ๆ บนเว็บไซต์
จะสนับสนุนเนื้อหาเหล่านี้
เนื้อหาของผู้สนับสนุน
ถ้าเป็นที่นิยมของผู้อ่าน
เพราะน่าสนใจและเป็นประโยชน์ 
จะมีการเขียนกล่าวขานกันถึงมากมาย
เป็นแรงดึงดูดให้คนเข้ามาเยี่ยมชม
มากกว่าการโฆษณาแบบดั้งเดิม


The Daily Idea from Harvard Business Review


 


July 08, 2014

The Rise of Sponsored Content


There’s a big shift in marketing circles as more and more brands are publishing more and more sponsored content on websites and in newspapers and magazines. Content. Content. Content. That’s what we all want, it seems — and we even want it from advertisers. To keep up with the trend, some brands such as Red Bull are even poaching journalists from traditional media outlets to create content for their own in-house production arms. So why all the sponsored content? According to experts — and the page views on websites seem to back this up — sponsored content is popular with readers because it’s more appealing, more useful, and has more editorial gravitas than traditional adverts.

ไม่มีความคิดเห็น: