อีกเหตุผลที่ควรหยุดพักมากขึ้น

การทำงานในเวลาที่ยาวนาน
ขณะที่มีการหยุดพักระยะสั้นหรือไม่มีเลย 
มักจะได้ผลลบอย่างต่อเนื่อง  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานทางการแพทย์ 
นักวิจัยพบว่า การที่พนักงานล้างมือน้อยที่สุดในกะทำงาน
หลังเสร็จงานแต่ละครั้งที่ต้องเริ่มต้นงานครั้งใหม่
พวกเขากำลังละเลยเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง
ยิ่งถ้ามีส่วนร่วมในงานที่คนไข้มีอาการหนัก
นี่คือปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาล 
ที่เชื้อโรคและแบคทีเรียสามารถนำไปสู่การติดเชื้อ 

ไม่ใช่แต่เฉพาะแพทย์และพยาบาล 
คนงานในสายงานทั้งหมดทุกคนด้วย
นั่นหมายถึงทุกคนต่างประสบปัญหาเดียวกัน
เมื่อเรากำลังเหนื่อยและทำงานหนักเกินกำลัง
คนเรามักจะละเลยความรับผิดชอบ
และการทำหน้าที่ระดับรองลงมา

แต่มีข่าวที่ดีการพักงานยาวนาน
สามารถทำให้เราขยันมากขึ้นได้

The Daily Idea from Harvard Business ReviewSeptember 12, 2014

Another Reason to Take More Breaks


Working long hours, while taking only short breaks or no breaks at all, can have negative consequences. Take medical workers. Researchers have found that staff members wash their hands less frequently at the end of their shifts than at the start. And they’re even more neglectful if they’ve been engaged in intense tasks. This is a big problem, especially in hospitals, where germs and bacteria can lead to infections, but it’s not unique to doctors and nurses. Workers of all stripes — meaning you and me — suffer from the same problem. When we’re tired and overworked, we tend to neglect secondary duties and responsibilities. But there is some good news: taking a long break from work can make us more diligent.

ไม่มีความคิดเห็น: