บอกเรื่องดีตอนนำเสนอกรณีธุรกิจ

แม้ว่าจะได้เตรียมการมาอย่างดี
ในการนำเสนอกรณีธุรกิจ
แต่คุณจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
ด้วยข้อมูลที่น่าจดจำ  จึงจะมีชัยชนะที่นำเสนอ

อย่าปล่อยให้ข้อเท็จจริงหรือตัวเลขชั่วครั้งชั่วคราวจูงใจคุณ
ให้ตบแต่งเรื่องราวที่ได้อารมณ์/ได้ใจผู้ฟัง
ทำให้เค้าร่างให้เรียบง่าย ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข

ให้นำเสนอเพียงแต่เรื่องหลัก ๆ ที่มีประเด็นชัดเจน
ดึงดูดความสนในของคนรับชมรับฟัง
โดยระบุความต้องการทางธุรกิจที่กำลังพยายามทำอยู่
แล้วพยายามดึงดูดใจด้านอารมณ์ความรู้สึก
หรือการเชื่อมต่อกับคนทั่วไปด้วยเรื่องใกล้ตัว
เช่น แสดงผลงานระบบการบริหารจัดการ
ที่มอบให้กับลูกค้าโดยมีหนังสือยืนยันจากลูกค้าจริง

หรืออธิบายว่าโครงการร่วมที่มีข้อมูลที่ต้องการขยายเพิ่มเติม
จะช่วยให้พนักงานติดต่อกันหรือเข้าไปได้กับกระแสหลัก

หลีกเลี่ยงการนำเสนอแผ่นงานมากเกินไป
และมีบทสรุปที่สั้น ๆ ชัดเจนเสมอในการนำเสนอ
(เหมือนการพูดคุย/ปิดการขายภายในเวลาขึ้นลงลิฟท์)


The Management Tip of the Day from Harvard Business Review


October 01, 2014

Tell a Good Story When Presenting a Business Case

Even with a thoroughly prepared business case, you'll only earn support for your project with a memorable, winning delivery. Don't be tempted to let facts and figures do the persuading for you – craft an emotional story. It can be as simple as outlining the need, impact, and solution; you just need to present what's at stake through a clear arc. Grab your audience’s attention by immediately identifying the business need you are trying to address. Next, weave an emotional appeal or human connection into your narrative – maybe by showing the effects of a proposed customer management system with testimonials from real customers, or describing how the data-sharing project you want to expand helped employees stay connected during a major outage. Avoid relying on slides too much. And always have an elevator pitch ready. 

ไม่มีความคิดเห็น: