เวลาว่างที่มีคุณค่า

เวลา 168 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
น่าจะเพียงพอกับความสำเร็จในการทำงาน
ที่ทำงาน กับที่บ้าน และทำทุกอย่าง
ที่ทำให้ชีวิตสมบูรณ์ได้ 
แต่เรามักจะรู้สึกว่าเวลาไม่เพียงพอ
ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มเวลาว่าง:

อย่าเสียเวลาที่ไม่เข้าเรื่อง
กิจกรรมที่รู้สึกสบายอกสบายใจ
เช่น
รายการโทรทัศน์
หรือเล่นเกมทุกสัปดาห์
หรือใช้เวลา 30 นาทีกับ Facebook 
หรือการร่วมเป็นหนึ่งในทีมที่สนามกีฬา

จำกัดเวลาที่ใช้แบบไม่จำกัด
หนึ่ง
ชั่วโมงที่เล่นกับเด็ก ๆ 
รู้สึกใช้เวลาน้อยมาก
ไม่เหมือนกับการใช้เวลา
กับเพื่อนร่วมงานเพียง 15 นาที
ที่ต้องคอยวิตกกังวล
ควรกำหนดเวลาที่ใช้จริง ๆ
เพื่อใช้เวลาที่
เพลิดเพลินได้มากขึ้น 
ใช้ในการพักผ่อน และสงบสติอารมณ์

จำกัดการใช้เทคโนโลยี 
กำหนดขีดเส้นตายเวลาที่จำกัด เช่น
" ว่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ในชั่วโมงใด "

ให้ทุกคนที่ทำงานรู้ว่า
คุณจะตรวจสอบอีเมลคืนละครั้งเท่านั้น
และห้ามใช้
อุปกรณ์สมาร์ทโฟนบนโต๊ะอาหาร

The Management Tip of the Day from Harvard Business Review

October 17, 2014

Reclaim Your Precious Free Time


There are 168 hours in a week. That should be enough time to succeed at work, at home, and at everything else that makes up a fulfilling life. Yet we always feel stretched too thin. Follow these steps to reclaim your time:
  • Don't fall for time sucks. These are trivial activities that you keep doing because they're comfortable. Limit yourself to a few hours of TV or gaming a week, to 30 minutes a day on Facebook, or to just one sports team.
  • Block off free time in chunks. An hour of play with your kids feels like more time than four distracted 15-minute interactions in between other stuff. Set aside real time for greater enjoyment, relaxation, and mindfulness.
  • Limit your technology use. Set limits such as “no screen hours,” letting everyone at work know the one time you'll check email each night, and banning devices from the dinner table.

ไม่มีความคิดเห็น: